Nybyggnation

Caldon Byggnads AB bygger nya hus i lösvirke samt uppför prefabricerade hus. Vi utför även markexploateringar och projekterar kompletta bostadsområden. Hög kvalitet...

Läs mer

Kök & Badrum

Som behöriga enligt "Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum", som förkortas BBV, utför vi alla typer av våtrumsarbeten och badrumsrenoveringar.

Läs mer

Renovering

Vi bygger om, bygger till och bygger nytt. Caldon Byggnads AB utför byggarbeten av alla storlekar, allt från mindre reparationer, parkettläggning och badrumsrenoveringar till det...
Läs mer

Takarbete

Vi renoverar och reparerar alla typer av papp- och tegeltak. Reparation och riktning av takstommar, utbyte av råspont, papp och läkt samt läggning och infästning av tegel har vi lång...

Läs mer