Om företaget

Caldon Byggnads AB  vänder sig till såväl privatpersoner som företag och bostadsrättsföreningar. Vi är verksamma främst i Göteborgsregionen men utför även uppdrag i övriga delar av västsverige. Med 20 års erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen har vi det som krävs och förväntas av våra kunder. Hög kvalitet uppnås genom stort eget kunnande och medvetenhet samt genom ett väl inarbetat nätverk av samarbetspartners exempelvis arkitekter, konstruktörer, elektriker, rörläggare, murare, målare m.m. 

Tjänster som vi erbjuder är snickeri- och byggtjänster såsom bland annat nyproduktion, till- och ombyggnader, renoveringar, köksuppsättningar, parkettläggning m.m. Våra uppdrag är allt från utförandeentreprenader till totalentreprenader. Vi arbeter även med markexploatering och projektering av bostäder och bostadsområden allt ifrån orörd mark till nyckelfärdigt boende. Utöver detta förvaltar vi förutom kommersiella fastigheter även hyresfastigheter och tillhandahåller full fastighetsservice. I vår bransch är långsiktig verksamhet starkt förknippat med förtroende. Flera av våra kunder har vi samarbetat med under många års tid vilket vi känner är ett kvitto på just förtroende.

Medlem i