< Slutförda Projekt | Ombyggnad av lokal till lägenhet